Bạn biết gì về địa danh Yên Minh. Trên cung đường tour đến Đông Tây Bắc bạn không thể không ghé đến địa danh này…

Bạn biết gì về địa danh Yên Minh
Bạn biết gì về địa danh Yên Minh

Yên Minh là một huyện biên giới phía Bắc của Việt Nam, thuộc tỉnh Hà Giang.

Huyện được thành lập ngày 15 tháng 12 năm 1962 theo Quyết định số 211-QĐCP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách 15 xã: Bạch Đích, Na Khê, Lao Và Chải, Yên Minh, Mậu Duệ, Mậu Long, Nậm Ban, Tát Ngà, Ngam La, Ngọc Long, Đường Thượng, Lũng Hồ, Niêm Sơn, Du Tiến, Du Già thuộc huyện Đồng Văn.

Ngày 21 tháng 10 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là thủ tướng Chính phủ) ban hành quyết định 179/HĐBT, tách 4 xã Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng Tráng, Sủng Thài của huyện Đồng Văn để sáp nhập vào huyện Yên Minh, tách 3 xã Niêm Sơn, Nậm Ban, Tát Ngà của huyện Yên Minh để sáp nhập vào huyện Mèo Vạc.

Ngày 20 tháng 8 năm 1999, chia xã Yên Minh thành thị trấn Yên Minh – thị trấn huyện lị huyện Yên Minh và 2 xã: Hữu Vinh, Đông Minh.

Vị trí địa lý

Huyện nằm phía đông bắc tỉnh Hà Giang, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía đông bắc giáp huyện Đồng Văn, phía đông giáp huyện Mèo Vạc, đông nam giáp huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), phía tây giáp huyện Quản Bạ và phía nam giáp huyện Bắc Mê.

yen minh

Diện tích, dân cư, giao thông

Di tích thành lũy của người Mông Trắng tại Yên Minh

Huyện có diện tích 786,15 km², dân số là 76.338 người (năm 2010). Huyện ly là thị trấn Yên Minh nằm trên đường Quốc lộ 4 (4C) cách thị xã Hà Giang khoảng 98 km về hướng đông bắc. Tỉnh lộ 176 theo hướng nam đi huyện Bắc Mê.

Các đơn vị hành chính

Huyện Yên Minh có 1 thị trấn Yên Minh và 17 xã: Bạch Đích, Đông Minh, Du Già, Du Tiến, Đường Thượng, Hữu Vinh, Lao Và Chải, Lũng Hồ, Mậu Duệ, Mậu Long, Na Khê, Ngam La, Ngọc Long, Phú Lũng, Sủng Thài, Sủng Tráng, Thắng Mố.